Opublikowano: 22 wrzesień 2015

Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Wymagany termin zakończenia badania do 31.01.2016r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie bilansu” na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2015r. do godz. 15:00.  Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Andrzeja Mickiewicza Tel. 91 486-15-56; 58 wew. 130  w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  5. Informację o doświadczeniu w zakresie audytu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
  6. Określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach,
  7. Oświadczenie o akceptacji warunków terminu zakończenia badania.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaproszenie.pdf)Zaproszenie do składania ofert420 Kb2015-09-28 09:17
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-09-22 15:21
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-11-10 22:00Data opublikowania: 2015-09-22 15:21
Liczba odsłon: 1344Historia zmian