Opublikowano: 10 grudzień 2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
1.   Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odśnieżania terenu nieruchomości  położonej w Świnoujściu przy ulicy Bolesława Prusa 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 
2.   Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do końca kwietnia 2015 r.
 
3.   Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
 
4.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
 
5.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
 
6.   Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Julita Graczyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, tel. (91) 486 15 56 wew. 120 lub 608 57 57 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
7.   Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 12.12.2014 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, pok. 11 lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z zachowaniem terminu do jej złożenia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku złożenia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Odśnieżanie w Świnoujściu’’.
 
8.   Termin związania ofertą:
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu561 Kb2014-12-10 10:44
Pobierz plik (zal_1-opis_przedmiotu_zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia365 Kb2014-12-10 10:45
Pobierz plik (zal_2-formularz_ofertowy.pdf)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy284 Kb2014-12-10 10:45
Pobierz plik (zal_3-wzor_umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy1145 Kb2014-12-10 10:46
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-12-10 10:39
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-01-25 22:48Data opublikowania: 2014-12-10 10:39
Liczba odsłon: 994Historia zmian