Opublikowano: 28 październik 2014

Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Wyniki postępowania


Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia oraz przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 31.10.2014 r. do godziny 12:00.


1. Zamawiający:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Termin wykonania zamówienia:
do 10 dni od podpisania umowy

3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
nie dotyczy

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

nie dotyczy

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Tomasz Sać, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 116, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do opis przedmiotu zamówienia, do dnia 30.10.2014 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub  w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 

8. Termin związania ofertą:

30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym414 Kb2014-10-28 11:10
Pobierz plik (zalacznik_nr_1_oferta_wykonawcy.doc)Oferta wykonawcy37 Kb2014-10-28 12:28
Pobierz plik (zmiana_opisu_przedmiotu_zamowienia_i_terminu.pdf)Informacja o zmianie opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania ofert143 Kb2014-10-30 11:20
Pobierz plik (opis_przedmiotu_zamowienia-modyfikacja.pdf)Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony363 Kb2014-10-30 11:20
Pobierz plik (wyniki_postepowania.pdf)Wyniki postępowania148 Kb2014-11-07 11:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-10-28 12:28
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-11-24 11:21Data opublikowania: 2014-10-28 12:28
Liczba odsłon: 980Historia zmian