Opublikowano: 03 grudzień 2013


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ – SZACOWANIE WARTOŚCI

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi :
 1. Zamawiający : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 2. Przedmiot zamówienia : usługa wykonania 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE PT.:  „EKOFUNDUSZE SZANSĄ ROZWOJU POMORZA ZACHODNIEGO. PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ORAZ NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020” odbywającej się w Hotelu Aquarius Kołobrzegu, przy ul. Kasprowicza 24 w dniach 9-10.12.2013  
 3. Termin realizacji zamówienia :
  09.12.2013 – w godz. od 10:00 – 17:00
   10.12.2013 – w godzinach od 10:00 – 12:00
 4. Kryterium wyboru : 100 % cena brutto
 5. Inne istotne warunki zamówienia :
A) zestaw fotograficzny zapewniający doskonałej jakości zdjęcia we wnętrzach, portretowe,      konferencyjne zawierający :
a) Lampy studyjne przenośne - 2 sztuki 600W
b) Tła fotograficzne, kartonowe,  przenośne - kolory : białe, czarne, granatowe
c) Aparat cyfrowy lustrzanka o wysokiej jakości obrazowania wraz z lampą błyskową i obiektywami o rozdzielczości co najmniej 21 megapikseli
B) przekazanie zdjęć do dnia 15.01.2014 r. w 2 kopiach na płytach DVD do biura WFOŚiGW
w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3
C) zgoda na przekazanie praw autorskich i niewyłącznych praw majątkowych do zdjęć
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów : nie dotyczy
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty  transportu  na miejsce wykonywania usługi.
 3. Ofertę złożyć można pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub faksem pod nr 91 486 15 57.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 04.12.2013 do  godz. 10:00 mailem na adres jw.
 1. Termin związania ofertą : 30 dni
 2. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego : Anna Fleming-Uss, tel. 91 486 15 56 wewn. 117, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Zapytanie ofertowe o cenę - szacowanie wartości 

Usługa współfinansowana ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-12-03 11:43
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:54Data opublikowania: 2013-12-03 11:43
Liczba odsłon: 817Historia zmian