Opublikowano: 21 styczeń 2013
 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ – SZACOWANIE WARTOŚCI

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
 
1.       Zamawiający : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2.       Przedmiot zamówienia : dostawa materiałów biurowych  dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2013
3.       Termin realizacji zamówienia : 28.02.2013
4.       Kryterium wyboru : 100 % cena brutto
5.       Inne istotne warunki zamówienia : oferta zgodna z 4 osobnymi zapotrzebowaniami, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego -szacowanie do zapytania
6.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów : nie dotyczy
7.       Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce ,  do biur w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33.
8.       Ofertę złożyć można pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub faksem pod nr 91 486 15 57.
9.       Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 29.01.2013 do  godz. 15:00 mailem na adres jw.
10.   Termin związania ofertą : 30 dni
 
Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego: Anna Fleming-Uss, tel. 91 486 15 56 wewn. 117, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-01-21 01:00
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:42Data opublikowania: 2013-01-21 01:00
Liczba odsłon: 974Historia zmian