Opublikowano: 03 sierpień 2009

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
Tel. (091) 4861556, fax (091) 4861557
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 o g ł a s z a    p r z e t a r g   p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż osobowego samochodu:
OPEL OMEGA B 2.0i kat. Nr rej. ZS 0798M rok produkcji 1999, przebieg 290 000 km*
 
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Funduszu. Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł. brutto (słownie złotych: pięć tysięcy).   
 
Oferta powinna zawierać:
 
  • Dane oferenta: imię, nazwisko, adres,
  • nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wpisem z rejestru sadowego lub ewidencji oraz z upoważnieniem dla osób mających reprezentować oferenta w przetargu i podpisać umowę,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
 
Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, w dniach: 10-14.08.2009 r. w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym kontakcie z p. Wojciechem Smolarskim.
 
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest podpisać umowę w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Po tym terminie oferta przestaje wiązać strony. Oferent, który nie dokona zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, traci prawa wynikające z wygrania przetargu.
 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje udziela Wojciech Smolarski, nr tel. kom. 662-081-700 w godz. 8.00 – 12.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG” w sekretariacie sprzedającego do 14.08.2009 r. do godz. 15.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.08.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego.
 
*Samochód jest w ciągłej eksploatacji, tym samym przebieg może ulec zmianie.

 

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-08-03 11:32
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:43Data opublikowania: 2009-08-03 11:32
Liczba odsłon: 1791Historia zmian