Opublikowano: 03 marzec 2009

 

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Solskiego 3 ,
71 – 323 Szczecin

 

 
Data, 24 luty 2005 r.
 
Znak sprawy: WF/203-05-DA/ 622 /05                                                     
 
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
o wartości do 60.000 EURO. 
OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym:             tablica ogłoszeń Biura WFOŚiGW w Szczecinie  w dniu 24.02.2005 r o godzinie 8:00
- na stronie    internetowej   www.wfos.szczecin.bip.org.pl      w dniu 24.02.2005 r.
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:       71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:           Solskiego 3 pok. 206
d) numer kierunkowy:               091 tel. 486 15 56
091 fax. 486 15 57
e) adres e-mail:                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę bonów towarowych w ilości:
930 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
248 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 24.03.2005 r.
oraz dostawę bonów towarowych w ilości:
930 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
248 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 12.12.2005 r.
- miejsce realizacji zamówienia:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Rodzaj zamówienia: dostawy,   kod wg.  CPV 22865000-1
 
5) Termin realizacji zamówienia:            I termin            do 24 marca 2005 r.
                                                           II termin           do 12 grudnia 2005 r.
6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 206
- przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzony pisemnie
7) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:  
w przedmiocie formalno - prawnym
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00                                                             
    w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00                                                             
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
9) Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania:         siedziba zamawiającego (sekretariat nr pokoju) 206 I piętro    
w terminie do dnia:    11.03.2005      godz: 12:00
10) Termin i miejsce otwarcia ofert:      
data     11.03.2005     godz: 12:30
w siedzibie zamawiającego, pok. nr: 001
11) Termin związania ofertą:      30 dni.
12) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
      cena (koszt)                                                  20 %,
      dostępność placówek handlowych          80%.
Prezes Zarządu WFOŚiGW
Lech Pieczyński

 

 

 

 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:54
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:45Data opublikowania: 2009-03-03 11:54
Liczba odsłon: 1465Historia zmian