Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Data: 20.02.2006

Znak sprawy:WF/203-06-DA/566/06
 
 
 
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
o wartości do 60.000 EURO.
 
OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym:             tablica ogłoszeń Biura WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 20.02.2006r o godzinie 8:00
- na stronie internetowej:                www.wfos.szczecin.pl w dniu 20.02.2006r
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                                                  Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:       71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:           Solskiego 3 pok. 206
d) numer kierunkowy:   091  tel. 486 15 56   fax. 091 486 15 57
e) adres e-mail:                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę bonów towarowych w ilości:
845 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
342 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 20.03.2006 r.

845 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
342 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 12.12.2006 r.

- miejsce realizacji zamówienia:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, ul. Solskiego 3 - Biuro Szczecin
                                                               W Koszalinie, ul. Kościuszki 33 – Biuro Koszalin

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Rodzaj zamówienia: dostawy, kod wg. CPV 22865000-1
5) Termin realizacji zamówienia:            I termin do 20.03.2006 r.         
                                                  II termin do 12.12.2006 r.      
6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
-         osobiście, w siedzibie zamawiającego, przy ul. Solskiego 3 w szczecinie, pok. 206,
-         przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzony pisemnie
7) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:  
w przedmiocie formalno-prawnym:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00     
 
w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00      
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 .
9) Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania: siedziba zamawiającego, sekretariat pokój nr 206, I piętro, w terminie do dnia
7.03.2006 r. do godz. 10:00
10) Termin i miejsce otwarcia ofert - 7.03.2006 r. do godz. 10:30, siedziba zamawiającego, pok. nr 001
11) Termin związania ofertą:      30 dni.
12) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
      cena (koszt)                                           20 %,
      dostępność placówek handlowych  80%.
Prezes Zarządu WFOŚiGW
Lech Pieczyński
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:30
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:40Data opublikowania: 2009-03-03 11:30
Liczba odsłon: 2110Historia zmian