Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy.

Informujemy, że w dniu 28.11.2006  została zawarto umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Lecha Pieczyńskiego a ArtEcom z siedziba w Szczecinie  ul. Strzelecka 30-31 reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Piłaszewicza, w której dostawca – ArtEcom zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Zamawiającemu – WFOŚiGW w Szczecinie - sprzęt komputerowy wraz z osprzętem towarzyszącym  i oprogramowaniem, określonym w załączniku nr 1 SIWZ.

----------------------------------------------------------------------------------------


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000,- EURO na dostawę  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Biuro Szczecin i Biuro Koszalin - sprzętu komputerowego wraz z osprzętem   i oprogramowaniem oraz  usługę instalacji systemu sieciowego w Biurze Koszalin.

W dniu 20.11.2006 o godz. 10.15  komisja w składzie:

  1. Jan Świerczewski – przewodniczący
  2. Grażyna Kaczanowska – członek
  3. Julia Raducha– członek

     przy udziale informatyka Leszka Janeczko dokonała otwarcia ofert.

 

  1. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
  2. Ofertę złożyła firma ArTeCom, ul. Strzelecka 30-31 . 70-381 Szczecin .
  3.  Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta firmy ArTeCom  spełnia warunki udziału postępowania .

    Wartość realizacji zamówienia oferowana przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający na sfinalizowanie zmówienia.
  4.  W świetle powyższego komisja przetargowa uznała ofertę firmy ArTeCom  jako najkorzystniejszą .

_________________________________________________________

 

Pobierz ogłoszenie o przetargu i SIWZ.

 

Informujemy , że 14 listopada jeden z oferentów przesłał zapytanie dot. możliwości  zmiany konfiguracji serwera.
"Pytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego 

Firma Intel wprowadziła zmiany w produkowanych procesorach. Czy można zamiast procesora Xeon  3,2GHz zaproponować procesor z nowej rodziny Xeon 5110 1,6GHz z 4MB FSB 1066MHz, który pomimo mniejszego taktowania w testach SPEC CPU 2000 używanych do porównywania wydajności procesorów serwerowych jest znacznie szybszy od  swojego poprzednika.

Zmiana procesora pociąga również konieczność zmiany płyty głównej. Czy można zaproponować płytę kompatybilną z procesorem Xeon 5110 o innej od wymaganej w SIWZ ilości slotów, tzn. posiadającej:

2 x PCI-X 133MHz

1 x PCI-X 100MHz

2 x PCI-E x8 
 1 x PCI-E x4"


Nasza odpowiedź:

"Uprzejmie informujemy, że składane oferty  powinny  odpowiadać ściśle wymaganiom sformułowanym w SIWZ. Wasza propozycja nie może być uwzględniona."

Odpowiedź ta jest wiążąca dla wszystkich uczestników przetargu.

_______________________________________________________________

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:19
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:49Data opublikowania: 2009-03-03 11:19
Liczba odsłon: 1489Historia zmian