Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Zawiadomienie o podpisaniu umowy.
Informujeny, że w dniu 22.12.2006 została podpisana umowa z PZU z siedzibą w Szczecinie, ul. Matejki 35 na:
1. ubezpieczenie mienia WFOŚiGW w Szczecinie od 02.01.2007 do 01.01.2010r.
2. ubezpieczenie floty komunikacyjnej WFOŚiGW w Szczecinie od 10.03.2007 do 09.03.2010r.
_________________________________________________________
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym do 60.000 EUR
na ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w okresie od 2007 do 2010.
 
Informujemy, że w dniu 14.12.2006 komisja w składzie:
  1. Jan Świerczewski
  2. Julia Raducha
  3. Grażyna Kaczanowska
  4. Zdzisław Obstawski
uznała ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Oddział Okręgowy w Szczecinie 70-952 SZCZECIN ul. Matejki 34 jako najkorzystniejszą.
 
_____________________________________________________________________
 
 
Pobierz:
Szczecin, dnia 01 grudnia 2006r.<:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2007-2010
            Niniejszym informujemy, że dnia 30 listopada 2006r. wpłynęło do nas pytanie jednego z oferentów dotyczące ww. przetargu nieograniczonego o następującej treści:

Pytanie nr 1 - “Prosimy o wyłączenie zapisu w warunkach dodatkowych do ubezpieczenia pojazdów, mówiącego o możliwości zwrotu składki w przypadku szkodowości nie przekraczającej 20%.”

Odpowiedź:Poziom rabatów wskazuje tabela zamieszczona w umowie ubezpieczenia floty komunikacyjnej ( § 14 pkt.1). Uwzględnia ona zwrot składki tylko w przypadku szkodowości w przedziale od 0% do 15%. Szkodowość w wysokości 15% i powyżej powoduje utratę prawa do rabatu.
 
W związku z powyższym nie wprowadzamy sugerowanych zmian w SIWZ.

 

_____________________________________________________

 

 

 

 
Szczecin, dnia 01 grudnia 2006r.<:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2007-2010
            Niniejszym informujemy, że dnia 01 grudnia 2006r. wpłynęły do nas pytania jednego z oferentów dotyczące ww. przetargu nieograniczonego o następującej treści:
Pytanie nr 1 - Rozdział VI ust 2 pkt 11 - Z uwagi na krótki czas od ukazania się ogłoszenia o przetargu do złożenia oferty, prosimy o wykreślenie konieczności poświadczenia przedmiotowego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego”
Odpowiedź: W rozdziale VI ust 2 pkt. 11 wykreślenie konieczności poświadczenia przedmiotowego dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie jest możliwe, jednakże jego brak nie będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty. Wykonawcy winni do terminu otwarcia ofert zwrócić się z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o stosowne poświadczenie. W przypadku wyboru oferty Zamawiający określi termin dostarczenia stosownego poświadczenia”.
 
Pytanie nr 2 - W załączniku nr 3 do SIWZ ust IV pkt. 5a, prosimy o dopisanie po słowach „suma gwarancyjna 100 00 PLN” słów „ na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”
Odpowiedź: W załączniku nr 3 do SIWZ ust IV pkt. 5a zmienia się zapis z: odpowiedzialność cywilna deliktowa – suma gwarancyjna 100.000 PLN, na: odpowiedzialność cywilna deliktowa – suma gwarancyjna 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia”.
 
Pytanie nr 3 - W załączniku nr 3 do SIWZ ust IV pkt 5a, prosimy o zawężenie zakresu ochrony do „działalności biurowej”.
Odpowiedź: “W załączniku nr 3 do SIWZ ust IV pkt.5a zawężenie zakresu ochrony do „działalności biurowej” nie jest możliwe”.
_____________________________________________________
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:17
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:46Data opublikowania: 2009-03-03 11:17
Liczba odsłon: 1794Historia zmian