Opublikowano: 03 marzec 2009

 

           Data, 2 marca 2007r

Znak sprawy:  WF/203-07-DA/ 700 /07                                                       
 
 
 
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości do 60.000 EURO.
  

OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym:             tablica ogłoszeń Biura WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 02.03.2007r. o godzinie 8:00
- na stronie internetowej:                       http://wfos.szczecin.bip.org.pl/   
                                                            w dniu 02.03.2007r.
 
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:       71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:           Solskiego 3 pok. 206
d) numer kierunkowy:                           091 tel. 486 15 56
091 fax. 486 15 57
e) adres e-mail:                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę bonów towarowych w ilości:
1675 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
  670 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 26.03.2007r.
 
- miejsce realizacji zamówienia:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, ul. Solskiego 3 – Biuro Szczecin
                                                           w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 – Biuro Koszalin  
 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4) Rodzaj zamówienia: dostawy            kod wg. CPV 22865000-1
 
5) Termin realizacji zamówienia:            do 26 marca 2007r.
 
6)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 206
- przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzony pisemnie.
 
7) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:  
w przedmiocie formalno - prawnym
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120;  0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00                                                              
    w przedmiocie zamówienia:
 
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art. 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania:         siedziba zamawiającego (sekretariat nr pokoju 206 I piętro)    
w terminie do dnia:    13.03.2007r., godz: 10:00
10) Termin i miejsce otwarcia ofert:      
data     13.03.2007r., godz: 10:30
w siedzibie zamawiającego, pok. nr: 001
11) Termin związania ofertą:      30 dni.
12) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
      liczba dostępnych placówek handlowych 80%,
      cena                                                                    20 %.
 
Prezes Zarządu WFOŚiGW
Lech Pieczyński
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:13
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:45Data opublikowania: 2009-03-03 11:13
Liczba odsłon: 1489Historia zmian