Opublikowano: 03 marzec 2009

 

OGŁOSZENIE 
 o  wyborze oferty   
 
Znak sprawy:  WF/203-07-DA/40700/07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki   Wodnej w Szczecinie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR przedmiot zamówienia – dostawa bonów towarowych w 2007 roku wybrał do realizacji zamówienia ofertę firmy:

SODEXO PASS POLSKA SP. Z  OO
Ul. Ostroroga 24 E
01-163 WARSZAWA
Uzasadnienie
1.       W/w firma spełnia warunki udziału w postępowaniu
2.       Jest to oferta najkorzystniejsza.
_________________________________________________________________________
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:11
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:45Data opublikowania: 2009-03-03 11:11
Liczba odsłon: 1556Historia zmian