Opublikowano: 03 marzec 2009

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na:

„Prace konserwacyjne (malarskie i cykliniarskie) wewnątrz budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3”

               Pobierz:

                               Ogłoszenie

                               SIWZ

                               Załącznik nr 1           – oferta cenowa;

                               Załącznik nr 2           – oświadczenie;

                               Załącznik nr 3           – wykaz osób i podmiotów
                                                                    
                               Załącznik nr 4           – wykaz prac podobnych;

                                Załącznik nr 5          – wykaz podwykonawców;

                               Załącznik nr 6a,        – wzór umowy oraz  załącznik  nr 1,2

                               Załącznik nr  6b        – wzór umowy oraz  załącznik  nr 1,2

                               Załącznik nr 7           – wzór umowy w sprawie
                                                                     zasad realizacji zabezpieczenia;

                               Załącznik nr 8           – przedmiar robót
                                                                    (wersja uproszczona) 

                                Załącznik nr 9           – specyfikacja techniczna wykonania i
                                                                    odbioru robót budowlanych;

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:03
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:44Data opublikowania: 2009-03-03 11:03
Liczba odsłon: 1854Historia zmian