Opublikowano: 02 marzec 2009

Znak sprawy: WF/203-08-DA/113/08 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty
 

w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 133.000 EUR na “dostawę talonów (bonów towarowych) ".
Informujemy, że do 18.01.2008 godz. 10.00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 
jedna oferta.

Komisja w składzie:

  1. Jan Świerczewski
  2. Grażyna Kaczanowska
  3. Julia Raducha

stwierdza, ze oferta firmy :

SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

spełnia wzmagania zawarte w SIWZ .
 

Firma SODEXHO PASS POLSKA deklaruje realizację całości zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Oferent w kryterium “ cena oferty” otrzymuje 20 pkt., w kryterium “ liczba placówek” otrzymuje 80 pkt., razem 100 pkt.

W związku z powyższym komisja uznała ofertę firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o. za najkorzystniejszą.

__________________________________________________________

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-02 14:43
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2009-03-02 14:43
Liczba odsłon: 1608Historia zmian