Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
dostawa i wdrożenie modułu Portal Internetowy Kontrahenta/Beneficjenta Artur Szczybelski 79
Dostawa gadżetów promocyjnych Artur Szczybelski 139
Druk i dostawa materiałów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 273
Świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 160
Świadczenie usługi dostępu do internetu w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zlokalizowanym w Koszalinie Artur Szczybelski 213
Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie Artur Szczybelski 231
Świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych w Szczecinku Artur Szczybelski 293
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok Artur Szczybelski 435
Zakup oraz dostawa środków czystości na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 415
Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski Artur Szczybelski 466